82595 posadzonych drzew
MAKING THE WORLD GREENER TOGETHER
więcej informacji
  • Centrum Zasobów Genowych Tatrzańskiego Parku Narodowego

    Centrum Zasobów Genowych Tatrzańskiego Parku Narodowego

    Centrum Zasobów Genowych drzew leśnych Tatrzańskiego Parku Narodowego na Słowacji (TANAP) zakończyło planowane prace na pierwsze półrocze 2020 roku, które zawierały przygotowanie terenu na kolejny okres oraz drobne naprawy maszyn i instalacji nawadniających. Wszystkie prace zostały wykonane przez pracowników Centrum Zasobów Genowych. Udało się także wybrać wykonawcę dalszych prac pomimo komplikacji związanych z ograniczeniami w trakcie pandemii COVID-19.

    Obecnie, wraz z przybyciem pracowników wykonawcy, prace idą pełną parą. Przygotowano już do zalesienia 202 520 młodych sadzonek i 167 300 przesadzonych. Ponadto wypełniono podłożem pojemniki z nasionami, wysiewając w ten sposób 310 000 kolejnych drzewek, które następnie umieszczono w tunelach foliowych. Jednak pogoda, choć sprzyjająca drzewom, sprzyjała również szkodnikom i chwastom. Z tego powodu obecnie odbywa się odchwaszczanie rozsadników, na których uprawiane są rośliny o gołym korzeniu oraz walka z myszami i nornicami.

    Ten wyjątkowy projekt można było zrealizować także dzięki naszemu dofinansowaniu udzielonemu na lata 2019 i 2020, dlatego cieszymy się, że wszystkie prace przebiegają pomyślnie i nie możemy się doczekać dalszych rezultatów.