3970 posadzonych drzew
MAKING THE WORLD GREENER TOGETHER
więcej informacji
icynene-rep-tchequeicynene-rep-tcheque-2

Budynek LIKO-NOE jest zainspirowany starotestamentową historią arki Noego, motywowany zamiarem stworzenia pierwszej na Ziemi konstrukcji wg koncepcji „naturalnej stabilizacji termicznej”. Powstał w samym sercu Moraw Południowych.

Czeskie przedsiębiorstwo LIKO-S, dystrybutor produktów ICYNENE, postanowiło oddać Ziemi to, co jej odbieramy. Czerpiąc inspirację z biblijnej historii arki Noego stworzono wyjątkowy budynek o wysokiej wydajności energetycznej, który pozostaje w pełnej harmonii z naturą i z bezpośrednim otoczeniem. Projekt i zasada funkcjonowania budynku opierają się na koncepcji naturalnej stabilizacji termicznej, dzięki której budynek wykorzystuje energię z naturalnych zasobów bez konieczności stosowania specjalistycznych urządzeń.

Odwrócenie tradycyjnych tendencji

W Czechach wiele budynków produkcyjnych i magazynów zostało pobudowanych na żyznych gruntach rolnych. LIKO-S szacuje, że w ciągu ostatnich 20 lat na terenie całego kraju zabudowano w tej sposób ponad 90 000 hektarów. Przyjmując, że każdego dnia budowa jest prowadzona na ponad 10 hektarach zespół LIKO-S wyliczył, że co roku tracone jest 58 mln metrów sześciennych wody, którą można by wykorzystać.
Starając się odwrócić tę tendencję firma LIKO-S stworzyła budynek usługowy o zerowym zużyciu energii, który umożliwia naturalne oczyszczanie wytwarzanych ścieków. Zespół nawiązał kontakt ze znanym czeskim architektem Zdenkiem Fránkiem, dziekanem Wydziału Architektury na Uniwersytecie Technicznym w Liberc, zwracając się o pomoc w rozwinięciu zarówno koncepcji, jak i samego budynku.

Stworzenie funkcjonalnego budynku

Budynek miał spełniać wymogi naturalnej stabilizacji termicznej, wg której budynek czerpie energię ze słońca i z ziemi, a także posiadać niezależne zaopatrzenie w wodę. Oczyszczanie ścieków opiera się na naturalnej filtracji przez korzenie roślin rosnących w zbiorniku retencyjnym, dzięki czemu budynek może wykorzystywać wodę w sposób skuteczny i zrównoważony.
Powłoka zewnętrzna zasadniczo jest wykonana z drewna i ustabilizowana zielonymi fasadami, na których rośnie trawa i inne rośliny – jest to koncept zastosowany już w innym, podobnym budynku LIKO-S, tzw. „budynku żywym”. Dla LIKO-S, jako dystrybutora ICYNENE, naturalnym wyborem była izolacja z wysokowydajnej pianki rozprężnej. W całym procesie projektowania budynku przewidziano stosowanie pianek sztywnych Icynene H2Foam FORTE i pianek elastycznych H2Foam LITE.
Piankę Icynene H2Foam FORTE nałożono na ściany zewnętrzne i wzdłuż fundamentów budynku, co miało na celu wzmocnienie struktury i zapewnienie ochrony przed wilgocią przenikającą od znajdującego się tuż obok zbiornika wody. Przepuszczalność pary wodnej przez piankę Icynene H2Foam LITE pozwala uzyskać dwukierunkowe schnięcie ścian oraz utrzymać idealną powietrzoszczelność, nawet przy uwzględnieniu okresowych rozszerzeń / sprężeń budynku. Zastosowanie dużych okien sprawia, że powierzchnia wewnętrzna jest zalewana naturalnym światłem i zmniejsza zapotrzebowanie na sztuczne oświetlenie. W projekcie uwzględniono także pokoje izolowane akustycznie i termicznie na potrzeby przyszłych prac rozwojowych i testowania nowych pianek izolacyjnych Icynene oraz innych materiałów budowlanych.

Zachęta do nauki, badań i rozwoju nowych produktów

Choć ten prototypowy budynek powstał jako znakomity przykład zrównoważonego budownictwa i ekoświadomości

firma LIKO-S sugeruje, że dopiero jego zastosowanie podkreśla spójność budynku.
Budynek zaprojektowano na potrzeby prac rozwojowych, badań i europejskiej certyfikacji natryskiwanej pianki izolującej oraz innych produktów i materiałów budowlanych. Ma on odegrać znaczącą rolę i zmienić przemysł budowlany w Czechach i w Europie.
Międzynarodowy zespół LIKO-S składa się między innymi z młodych, kreatywnych i dynamicznych inżynierów, którzy będą mieli okazję uczestniczyć w dużych projektach, co przyczyni się do ich rozwoju zawodowego i osobistego. Solidnie osadzony prototyp LIKO-NOE ma zmienić nasz sposób postrzegania budynków i ich funkcjonowania. To żywy przykład kreatywnego, innowacyjnego i świadomego projektowania.
Więcej informacji na temat tego unikalnego projektu znajduje się na stronie internetowej LIKO-NOE: zivestavby2020.com
1. Icynene Inc. dziękuje LIKO-S ENERGY za pomoc w opracowaniu niniejszego dokumentu. Zdjęcia dostarczyła LIKO-S a.s ENERGY

Inne projekty

Krótki przegląd najnowszych projektów