82595 posadzonych drzew
MAKING THE WORLD GREENER TOGETHER
więcej informacji

h2foam-litePianka ICYNENE H2Foam Lite E (v8) to pianka o bardzo zbliżonych właściwościach do pianki H2Foam Lite. Jest to również pianka o otwartej strukturze komórek, która podobnie jak produkt H2Foam Lite jest materiałem paro przepuszczanym i powietrznoszczelnym jednocześnie. Dzięki wprowadzonym zmianom, udało się nieco zwiększyć gęstość materiału, dzięki czemu pianka uzyskała nieco lepsza lambdę (ʎ = 0,037). Prócz nieznacznie większej gęstości, pianka ta podobnie jak H2Foam Lite charakteryzuje się bardzo niską nasiąkliwością wody wynosząca również 0,3 kg/m2.

Pianka przeszła wszelkie badania w europejskich laboratoriach notyfikowanych i oczywiście posiada deklarację właściwości użytkowych wydaną zgodnie z normą zharmonizowaną EN 14315.

Główne właściwości pianki H2Foam Lite E (v8):

  • Otwarte komórki, gęstość ok. 8 kg/m3
  • ʎ = 0,037 (lambda deklarowana - uwzględniająca 25-letni efekt starzenia)
  • w 100% spieniana wodą
  • Nie zawiera HCFC, HFA, CFC, LZO, ani formaldehydu
  • Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ= 2,2
  • Absorpcja wody 0,3 kg/m2
  • Klasa A+ wg ISO 16000-9
  • Może być stosowana przy bardzo niskich temperaturach (do -30'C)
  • Klasa palności E - w razie pożaru pianka jest samogasnąca, nie przenosi ognia, nie spływa, wydziela bardzo mało dymu (1% materii, 99% powietrza)

Icynene Polska